Thiết kế – cung cấp vật tư thiết bị – xây dựng và lắp đặt mở rộng nhà máy bia Sài Gòn – Phú Yên

Thiết kế – cung cấp vật tư thiết bị – xây dựng và lắp đặt mở rộng nhà máy bia Sài Gòn – Phú Yên

1
Từ 21/01/2008 đến 31/07/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 111748321093 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói