Thẩm tra thiết kế và dự toán

Thẩm tra thiết kế và dự toán

02
quý 3/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.681.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói