Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

06
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.231.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói