Bể nước Phòng cháy chữa cháy

Bể nước Phòng cháy chữa cháy

01
1/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 400.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói