Mua sắm phiến 128 cho hệ thống tổng đài Neax

Mua sắm phiến 128 cho hệ thống tổng đài Neax

1
Quý 1/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 93150000 (VND)
 • ĐTXD 2007
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói