Dây dẫn hạ áp và cáp vào công tơ (giai đoạn 2)

Dây dẫn hạ áp và cáp vào công tơ (giai đoạn 2)

Gói thầu số 77-VTTB/QNg
18/04/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.899.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá