Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước công trình Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh. Dài 5947m, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước công trình Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh. Dài 5947m, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1
2/2008-3/2008
480 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 99.137.177.927 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói