Quản lý dự án

Quản lý dự án

Gói số 1
Quý I/2008
Theo dự án
Giá gói thầu:
 • 382900000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm