Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Gói số 2
Quý I/2008
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 497700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm