Tư vấn giám sát gói thầu số 5

Tư vấn giám sát gói thầu số 5

Gói số 3
Quý I/2008
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 403000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm