Mua sắm lắp đặt thiết bị giảng dạy và học tập

Mua sắm lắp đặt thiết bị giảng dạy và học tập

Gói số 4
Quý III/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1538200000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói