Công tơ điện một pha (giai đoạn 2).

Công tơ điện một pha (giai đoạn 2).

Gói thầu số 78-VTTB/QNg
15/04/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.236.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá