Chi phí khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công

Chi phí khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công

Gói 2
Quý I/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 24.353.435 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá