Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

Gói 3
Quý I/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 310.020.907 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm