Chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu

Chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu

Gói 5
Quý III/2008
Từ lúc ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 33.335.387 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm