Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình

Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình

01
22/02/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1078135000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu