Xe ô tô chuyên dùng loại từ 35 đến 39 chỗ ngồi

Xe ô tô chuyên dùng loại từ 35 đến 39 chỗ ngồi

01
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 835.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói