Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2008.

Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2008.

01
Từ 2/2008 đến 5/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 59467258209 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá