Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
07/01/2008 đến 21/01/2008
500.000 (VND)
21/01/2008 14:00
21/01/2008 14:00