Số 01: Máy xúc lật 2,8m3

Số 01: Máy xúc lật 2,8m3

02
02/03/2008-20/03/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói