Số 02: 05 ôtô trộn bê tông

Số 02: 05 ôtô trộn bê tông

02
02/03/2008-20/03/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.120.000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói