Gói thầu số 1: Khối 15 phòng học và tháo dỡ nhà cũ

Gói thầu số 1: Khối 15 phòng học và tháo dỡ nhà cũ – Thuộc Dự án “Khối 15 phòng học Trường TH kinh tế kỹ thuật Tôn Đức Thắng”.

Thuộc Dự án “Khối 15 phòng học Trường TH kinh tế kỹ thuật Tôn Đức Thắng”

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 24/12/2007 đến trước 14 giờ ngày 09/01/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, lầu 2 Phòng kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, số 10 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết. Điện thoại: (062) 829616; Fax: (062) 829617

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 09/01/2008.