Tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và dự toán

Tư vấn khảo sát, lập dự án và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và dự toán

1
Theo hợp đồng
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 463.985.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói