Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01 – Hệ thống mạng quản lý, lưu trữ dữ liệu trung tâm và phát hình tự động bằng công nghệ kỹ thuật số.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01 – Hệ thống mạng quản lý, lưu trữ dữ liệu trung tâm và phát hình tự động bằng công nghệ kỹ thuật số.

Tên dự án:Hệ thống mạng quản lý, lưu trữ dữ liệu trung tâm và phát hình tự động bằng công nghệ kỹ thuật số
Tên gói thầu:Gói thầu số 01: Mua sắm, vận chuyển, lắp đặt thiết bị
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch Tài vụ-Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, Số 58-đường Hùng Vương-Tp Huế
11/01/2008 đến 28/01/2008
500.000 (VND)
28/01/2008 09:00
28/01/2008 09:00