ảyTồng cây, thảm cỏ 3 điểm công viên cây xanh

ảyTồng cây, thảm cỏ 3 điểm công viên cây xanh

3
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 318.336.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói