Nạo vét thông thoáng dòng chảy

Nạo vét thông thoáng dòng chảy

4
Quý I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.409.090.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá