Dịch vụ bảo hiểm công trình

Dịch vụ bảo hiểm công trình

6
Theo hợp đồng
Theo từng hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 89.444.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói