Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió, điều hoà không khí nhà làm việc, hội trường và nhà công vụ

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió, điều hoà không khí nhà làm việc, hội trường và nhà công vụ

4
5/2009-12/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.726.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói