Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động nhà làm việc, hội trường

Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động nhà làm việc, hội trường

5
1/2009-12/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 198.081.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói