Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, vi tính nhà làm việc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, vi tính nhà làm việc

6
5/2009-12/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 393.764.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói