Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp, dây trung áp

Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp, dây trung áp

7
1/2009-12/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 270.408.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói