Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

8
6/2009-12/2009
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 450.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói