Cung cấp và lắp đặt thang máy tải người

Cung cấp và lắp đặt thang máy tải người

10
1/2009-12/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói