Tư vấn khảo sát địa chất

Tư vấn khảo sát địa chất

12
3/2007-12/2007
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 140.782.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói