Tư vấn thiết kế ( phần hệ thống điều hoà, thông gió, mạng điện thoại, vi tính, báo cháy tự động )

Tư vấn thiết kế ( phần hệ thống điều hoà, thông gió, mạng điện thoại, vi tính, báo cháy tự động )

16
1/2007-12/2007
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.860.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm