Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ – Trạm điện thoại Bình Lợi.

Tên dự án:Trạm điện thoại Bình Lợi
Tên gói thầu:Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
125 Hai Bà Trưng, Q.1 – Tp.HCM, điện thoại 8.234.889, fax 8.250.110
02/01/2008 đến 17/01/2008
500.000 (VND)
17/01/2008 09:00
17/01/2008 09:00