tư vấn thiết kế trạm biến áp, đường dây trung kế

tư vấn thiết kế trạm biến áp, đường dây trung kế

17
1/2007-12/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.247.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm