Thẩm định thiết kế cơ sở

Thẩm định thiết kế cơ sở

23
10/2006-12/2006
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.465.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm