Chi phí rà phá bom mìn

Chi phí rà phá bom mìn

24
1/2007-3/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 91.742.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói