Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

25
4/2008-7/2008
550 ngày
Giá gói thầu:
 • 69.670.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói