Chi phí thi tuyển kiến trúc

Chi phí thi tuyển kiến trúc

26
3/2006-12/2006
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói