Gói thầu số 1-MS:Ô tô 7 chỗ ngồi

Gói thầu số 1-MS:Ô tô 7 chỗ ngồi

1
Trong tháng 12/2007
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 743.234.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói