Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp huyện lộ 10 đoạn từ Km0+000 đến Km1+600, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp huyện lộ 10 đoạn từ Km0+000 đến Km1+600, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

1
Quý IV năm 2007
365 ngày
Giá gói thầu:
 • 8188806921 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá