Mua sắm trang thiết bị khoa tham vấn – hổ trợ cộng đồng của Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình

Mua sắm trang thiết bị khoa tham vấn – hổ trợ cộng đồng của Trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình

1
Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 305.727.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói