Gói thầu DVTV số 4: Lập DAĐT đoạn tuyến Chợ Mới (QL3) – Bình Ca – Km124+500 QL2

Gói thầu DVTV số 4: Lập DAĐT đoạn tuyến Chợ Mới (QL3) – Bình Ca – Km124+500 QL2

1
Quý I/2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá