Gói thầu DVTV số 5: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Gói thầu DVTV số 5: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

1
Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 65.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá