Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh thông báo mời thầu: Cung cấp hợp bộ kiểm chuẩn xách tay 1 pha và bàn chuẩn định điện kế điện tử

Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh thông báo mời thầu Gói thầu số 12/2008: Cung cấp hợp bộ kiểm chuẩn xách tay 1 pha và bàn chuẩn định điện kế điện tử. Thuộc Dự án “Trang bi tài sản cố định cho Trung tâm thí nghiệm điện”.

Gói thầu số 12/2008: Cung cấp hợp bộ kiểm chuẩn xách tay 1 pha và bàn chuẩn định điện kế điện tử

Thuộc Dự án “Trang bi tài sản cố định cho Trung tâm thí nghiệm điện”

Nguồn vốn: KHCB năm 2008

Bên mời thầu: Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 7/1/2008 đến trước 9 giờ, ngày 18/2/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 2100677; Fax: (08) 2201129

Giá bán: 3.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 18/2/2008.