Gói thầu DVTV số 6: Lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Gói thầu DVTV số 6: Lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

1
Quý I/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 750.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá