Gói thầu DVTV số 8: Lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn Kon Tum – Pleiku

Gói thầu DVTV số 8: Lập DAĐT nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn Kon Tum – Pleiku

1
Quý I/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá