Gói thầu DVTV số 9: Tư vấn thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn tư vấn lập DAĐT đoạn tuyến Long Xuyên – Núi Sập – Rạch Giá – Rạch Sỏi

Gói thầu DVTV số 9: Tư vấn thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn tư vấn lập DAĐT đoạn tuyến Long Xuyên – Núi Sập – Rạch Giá – Rạch Sỏi

1
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 350.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá